Šolam in vrtcem lahko izdelamo katalog celoletnih varovalnih in dijetnih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na starostno skupino otrok.

Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno varstvenih ustanovah in šolah, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in IVZ Ljubljana.